CALL US NOW 714-727-8018
DONATE NOW

Hand To Hand Newsletter August 2018

Tâm Tình Tháng TámNhữngKhó KhănRất Khó Vượt Qua

Đã sắp sửa bước vào năm thứ Sáu kể từ ngày tôi đã chân thành hứa rằng, sẽ đem trọn cuộc đời của mình để hết lòng phục vụ cho tha nhân, đúng hơn là cho tất cả những người khó khăn cùng khổ trước đấng tối cao. Lời hứa ấy, cho đến hôm nay, đã như một bổn phận thieng liêng, không bao giờ tôi cho phép mình được xao lãng, không bao giờ được phép bỏ cuộc. Nhất định, phải bằng mọi cách, phải đi tới, phải cắn răng chịu đựng và chấp nhận, phải kiên trì, cho đến khi nào không thể đi tới được nữa, hay khi sức tàn lực kiệt, hoặc khi không còn có người nghèo đói, và khi không còn có những người hảo tâm nào còn sẵn sàng muốn chung góp công sức, thời giờ cũng như những sự tiếp tay quan trọng của những người cùng có chung một ý tưởng, cùng có chung một tấm lòng dành cho tha nhân cùng khổ, thì lúc ấy sẽ phải xem xét lại tòan bộ vấn đề….

Xin doc tiep …Bản Tin Sinh Họat Số 9 010818