CALL US NOW 714-727-8018
DONATE NOW

Uncategorized

Hand To Hand Newsletter August 2018

Tâm Tình Tháng Tám– NhữngKhó KhănRất Khó Vượt Qua Đã sắp sửa bước vào năm thứ Sáu kể từ ngày tôi đã chân thành hứa rằng, sẽ đem trọn cuộc đời của mình để hết lòng phục vụ cho tha nhân, đúng hơn là cho tất cả những người khó

Read More